warrior allies

NSGK

NSGK schonk SUE's Warriors €14.500 voor het project

'The Art of Attitude'. (sept. 2017 - 1 feb. 2018)

 Een fashion campagne, in samenwerking met modelabel Artiitude, waarin modellen met een lichamelijke beperking, de Warriors, model staan met als doel meer diversiteit in mode en media te promoten en mensen met een lichamelijke beperking op een krachtige manier te tonen om stigma's te doorbreken.

NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de hulp van donateurs en vrijwilligers steunt de stichting jaarlijks honderden projecten die hen helpen om gewoon te spelen, leren, wonen en werken, liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Zie ook www.nsgk.nl.

Oranje  Fonds

SUE's Warriors heeft op 25 januari 2018 gepitcht voor het Oranje Fonds om kans te maken op het Appeltje van Oranje 2018.

Het Oranje Fonds schonk SUE's Warriors voor hun deelname aan Appeltjes van Oranje, en als steuntje in de rug, €2.500,-

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We zijn er voor iedereen die bij wil dragen aan de sociale verbinding in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Dela

goededoelenfonds

Dela goededoelenfonds schonk SUE's Warriors €1.000,- voor het project

'The Art of Attitude'. (sept. 2017 - 1 feb. 2018)

 Een fashion campagne, in samenwerking met modelabel Artiitude, waarin modellen met een lichamelijke beperking, de Warriors, model staan met als doel meer diversiteit in mode en media te promoten en mensen met een lichamelijke beperking op een krachtige manier te tonen om stigma's te doorbreken.

Ons fonds heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Dat is niet voor niets. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Om dat mogelijk te maken, heeft coöperatie DELA in 2007 het DELA goededoelenfonds opgericht. Bij het fonds kan iedereen in Nederland projecten indienen die aansluiten bij het thema van het fonds: ‘Onbeperkt!’. Leden en medewerkers kunnen ook deelnemen aan activiteiten die het fonds organiseert.