Naam van ANBI:

Stichting SUE's Warriors

RSIN/Fiscaal nummer:

857688339

KVK nummer:

69006946

Adres van de instelling:

Zonnehof 79, 1704ZJ Heerhugowaard

Postadres:

Zonnehof 79

 

Postcode van de instelling:

1704ZJ

Plaats van de instelling:

Heerhugowaard

Contactpersoon:

K.S. Scholte-Lampers

Omschrijving van de doelstelling van de ANBI:

De stichting stelt zich ten doel meer participatie en zichtbaarheid te genereren voor rolstoelgebruikers in mode, media en maatschappij door de beeldvorming te veranderen van mensen met een beperking in een positiever beeld.

 

4.1     Bestuur

 

Voorzitter:                  mevr. K.S. Scholte - Lampers

Penningmeester:         mevr. P. Wessels

Secretaris:                  mevr. S. Worst – de Vries

 

Het bestuur is onbezoldigd, maar krijgt wel onkostenvergoeding en, zolang budget dit toestaan, vacatiegeld.

4.2     Werknemers

 

De Warriors: 10 ambassadeurs van de stichting.

Administratie: 1 vrijwilliger

Projectmanagement: 1 vrijwilliger

 

De ambassadeurs en vrijwilligers ontvangen reis- en onkostenvergoedingen.

Beleidsplan stichting

SUE's Warriors 2017-2018

Jaarverslag 2017 -2018

stichting SUE's Warriors